Co je cookie?

Soubor cookie, neboli „sušenka”, je textový soubor, který stránka zapisuje do počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu, umožňující této internetové stránce, aby rozpoznala prohlížeč návštěvníka stránky nebo v něm uschovala informaci nebo nastavení. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, čas uložení na počítač nebo jiné zařízení a unikátní číslo.

Soubory cookie umožňují identifikaci zařízení uživatele, zajišťují efektivní pohyb mezi stránkami, zapamatovávají preference uživatele a zlepšují všeobecné pohodlí používání stránky. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro používání okna v plném rozsahu. Cookies se rovněž používají pro poznání preferencí uživatele pomocí sledování jeho historie prohlížení internetových stránek.

Soubory cookie relace jsou automaticky odstraňovány po zavření prohlížeče, zatímco trvalé soubory cookie zůstávají na počítači uživatele i po uzavření prohlížeče (mezi jiným proto, aby bylo zapamatováno nastavení uživatele, když znovu navštíví danou internetovou stránku).

K čemu cookie používáme?

Soubory cookie používáme na našich internetových stránkách, abychom usnadnili navigaci po stránkách, shromažďovali statistické informace o návštěvnících a zapisovali údaje o jejich preferencích, týkající se navigace po těchto stránkách. Soubory cookie používáme také proto, abychom zdokonalovali obsluhu stránky a vycházeli vstříc očekávání uživatelů.

Doplňkové informace o souborech cookie používaných na stránkách hwcomp.cz

Soubory cookie používané na stránkáchhwcomp.cz:
a) Nezbytné soubory cookie – tyto soubory cookie umožňují pohyb po internetových stránkách a využití v plném rozsahu jejich funkcí, jako je získání přístupu do bezpečných oblastí stránek. Bez nich některé prvky našich internetových stránek nebudou fungovat, např. funkce nakupování. Neshromažďují informace o prohlížených stránek v internetu, ani takové, které by mohly být použity pro marketingové účely.
b) Výkonnostní soubory cookie – pomocí těchto souborů shromažďujeme informace o způsobu používání našich internetových stránek, včetně toho, které stránky uživatelé navštěvují, a případných chybách. Soubory cookie této kategorie neshromažďují žádné informace, které by mohly odhalit totožnost uživatele: transformují se na anonymní data a slouží pouze pro statické účely – pro vylepšování funkce našich internetových stránek, zjišťování zájmů osob navštěvující stránky a měření efektivnosti reklamních kampaní.
c) Funkční soubory cookie – tyto soubory cookie zlepšují kvalitu prohlížení zdrojů našich internetových stránek, zajišťují rozšíření funkčnosti, například záznamem preferencí uživatele (např. volba země, jazyka).
d) Soubory cookie externích firem – při využívání služeb mohou být použity soubory cookie třetích firem. Jedná se o soubory cookie pocházející z mechanismů instalovaných na serveru hwcomp.cz a vytvořených třetími firmami, jak i soubory spravované externími mechanismy třetích firem. Jsou to soubory, které neshromažďují žádné informace, které by mohly odhalit totožnost uživatele: transformují se na anonymní data a slouží pouze pro statické účely.

Správa souborů cookie

Uživatel může kdykoliv kontrolovat způsob využívání souborů cookie svým prohlížečem, funkce „Nápověda” prohlížeče musí poskytovat informace o tom, jak to udělat.

Informace o správě cookie jsou dostupné v nápovědě každého prohlížeče. Lze detailně provést takové nastavení prohlížeče, aby vypnulo používání souborů cookie, blokovalo nebo posílalo výstrahu před zápisem souboru cookie do počítače uživatele.

Pamatujte, že nastavení je potřeba provést v každém prohlížeči samostatně a na všech počítačích, které jsou používány.

Důležité: Pokud uživatel vypne všechny soubory cookie nebo zablokuje funkci obsluhy souborů cookie pro tuto stránku, může se ukázat, že je sice možné nadále stránku používat, ale některé funkce nemusí pracovat správně nebo mohou přestat pracovat zcela.

Například, pokud uživatel zablokuje nebo jinak zakáže akceptaci souborů cookies, nebude moci používat ty funkce internetových stránek, které vyžadují přihlášení.

Všeobecné informace o souborech cookie a způsobu odstraňování nebo zakazování obsluhy souborů cookie můžete rovněž najít na internetové stránce www.aboutcookies.org.

Informace o používání souborů cookie v prohlížečích mobilních telefonů a způsobu jejich zakazování nebo odstraňování hledejte v návodu k telefonnímu přístroji.